Jump to content

Конкурс прогнозистов по футболу (Лига наций УЕФА) 2020


Recommended Posts

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция 2:2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия 2:1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина 1:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия 2:2
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия 3:0
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва 2:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия 1:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия 1:2
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия 1:3
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия 1:0
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина 0:2
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь 1:1
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды 2:0
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия 3:1
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия 1:3
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения 4:2

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция 1:1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия 1:1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина 3:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия 1:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия 2:1
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва 1:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия 1:1
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия 1:0
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия 1:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия 1:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина 1:0
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь 1:0
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды 1:1
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия 1:2
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия 1:2
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения 1:0

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция 1:2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия 0:1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина 2:0
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия 1:2
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия 1:1
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва 2:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия 1:2
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия 2:2
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия 0:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия 4:2
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина 1:1
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь 0:2
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды 1:3
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия 2:0
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия 0:1
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения 3:1

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция 1:1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия 1:1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина 3:0
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия 1:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия 1:1
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва 1:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия 1:1
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия 2:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия 1:2
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия 1:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина 1:0
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь 1:1
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды 0:2
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия 1:0
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия 1:2
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения 1:0

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция 1:2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия 1:2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина 3:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия 0:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия 2:0
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва 2:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия 1:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия 1:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия 1:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия 2:2
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина 1:0
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь 0:1
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды 1:3
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия 1:1
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия 1:3
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения 1:1

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция 1:2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия 1:2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина 3:2
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия 1:1
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия 3:0
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва 1:0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия 2:1
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия 1:0
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия 1:1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия 2:2
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина 1:2
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь 0:1
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды 1:2
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия 0:0
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия 1:2
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения 3:2

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия 1:1 Франция
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция 2:1 Хорватия
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия 3:0 Украина
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция 2:0 Россия
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс 0:0 Ирландия
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь 1:0 Литва
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия 1:2 Англия
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания 1:0 Исландия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия 0:1 Португалия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания 2:2 Германия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария 1:0 Украина
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания 0:2 Беларусь
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша 0:4 Нидерланды
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия 1:1 Норвегия
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия 0:1 Россия
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция 3:1 Словения

Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия 1:1 Франция
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция 2:1 Хорватия
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия 3:0 Украина
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция 2:1 Россия
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс 0:0 Ирландия
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь 1:0 Литва
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия 1:2 Англия
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания 1:0 Исландия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия 0:1 Португалия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания 2:2 Германия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария 1:0 Украина
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания 0:1 Беларусь
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша 0:4 Нидерланды
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия 1:1 Норвегия
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия 0:1 Россия
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция 3:1 Словения

 
Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия – Франция   0-2
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция – Хорватия   1-1
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия – Украина   3-0
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция – Россия   1-0
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс – Ирландия   2-0
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь – Литва   1-0
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия – Англия   0-2
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания – Исландия   2-0
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия – Португалия   0-1
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания – Германия   1-0
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария – Украина   2-1
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания – Беларусь   1-0
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша – Нидерланды   1-2
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия – Норвегия   2-0
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия – Россия   0-2
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция – Словения   0-0

 
Link to post
Share on other sites

Лига A. 14.11.2020  22:45     Португалия 1:1 Франция
Лига A. 14.11.2020  22:45     Швеция 1:1 Хорватия
Лига A. 14.11.2020  22:45     Германия 3:1 Украина
Лига B. 15.11.2020  20:00     Турция 1:0 Россия
Лига B. 15.11.2020  20:00     Уэльс 0:0 Ирландия
Лига C. 15.11.2020  20:00     Беларусь 2:0 Литва
Лига A. 15.11.2020  22:45     Бельгия 2:2 Англия
Лига A. 15.11.2020  22:45     Дания 1:0 Исландия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Хорватия 1:1 Португалия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Испания 2:2 Германия
Лига A. 17.11.2020  22:45     Швейцария 1:1 Украина
Лига C. 18.11.2020  18:00     Албания 2:0 Беларусь
Лига A. 18.11.2020  22:45     Польша 2:2 Нидерланды
Лига B. 18.11.2020  22:45     Австрия 1:0 Норвегия
Лига B. 18.11.2020  22:45     Сербия 1:1 Россия
Лига C. 18.11.2020  22:45     Греция 1:0 Словения

 
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...